Hoofdstuk Voortgang
0% Voltooid

Kernwaardes zijn elementen die deel uitmaken van je missie. Het zijn de belangrijkste elementen uit je bedrijf. Het zijn je opvattingen, gedragingen, overtuigingen en bedrijfscultuur. Deze opvattingen zijn de motieven waarop het personeel handelt en het management besluiten neemt.

Door het duidelijk maken van deze kernwaardes weet een personeelslid precies wat er van hem/haar verwacht wordt in bepaalde situaties. Hierbij een paar voorbeelden:

  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Gelijkwaardigheid
  • Innovatie stimuleren

Deze kernwaardes zijn de hoeksteen van je onderneming, het fundament van je missie en visie. Het is dus belangrijk om kernwaardes mee te nemen in het opstellen van je missie en ook visie. Dit is waar je voor staat, wie je bent, het doel is om een set items te verzamelen die, als ze gelezen worden door iemand die dichtbij je organisatie staat, zegt: “beter had je het niet kunnen formuleren” 

Deze stellen we in de volgende les op, zodat je deze mee kan nemen in de tweede revisie van je Visie.

Deze kernwaardes kan je ook actief uitdragen in een grafisch mooi vormgegeven stuk op je website en organisatie documentatie. Draag ze dus ook zeker uit. Het zijn vaak nobele stellingen waar mensen zich mee kunnen verenigen.