Hoofdstuk 1, Onderwerp 3
In uitvoering

Resultaten van een krachtige missie en visie

Emil Borgesius 3 november 2020
Hoofdstuk Voortgang
0% Voltooid

Als je deze twee geformuleerd hebt is het ineens makkelijker om strategieën uit te zetten. Het begrip van de te behalen goals is duidelijk(er). Het maken van keuzes zal beter te begrijpen zijn voor iedereen die met de organisatie te maken heeft. Want:

 1. Daar, die stip op de horizon, daar gaan we naar toe (visie)
 2. En dat doen we aan de hand van onze kernwaarden (missie)
 3. en deze concrete acties gaan we uitvoeren om een stap die kant op te zetten (strategie)

We gaan langzaam werken naar het opstellen van een Visie en Missie, en als je dat gedaan hebt zullen je huidige strategieën al duidelijker worden of juist niet, en kan je ze aanpassen, of je prioriteiten veranderen. Hier bedoel ik mee dat een bepaalde keuze kan goed voelen, maar het is niet helemaal duidelijk is waarom, de onderbouwing ontbreekt, laat staan dat mensen om je heen dit begrijpen, een missie en visie helpen je toekomstige keuzes te onderbouwen en hopelijk de al genomen keuzes te onderschrijven, dit creeert begrip binnen de organisatie en stippelt een duidelijk pad naar de toekomst uit, bijvoorbeeld:

 • Je medewerker begrijpt waarom je voor dienst X gekozen hebt terwijl dienst Y toch goedkoper/anders is
 • Je developer begrijpt het pad, en zal eerst een ander onderdeel opteren om te ontwikkelen, want dat sluit beter aan op de doelen die je samen wil bereiken, hij kan dus effectiever meedenken vanuit zijn specialisme
 • Je marketing uitingen worden duidelijk(er) je weet welke positie je in de markt wil innemen, je ideale klant wordt duidelijker en je kan gerichter de markt benaderen, dus effectiever en preciezer je klant benaderen
 • Je kan werknemers aantrekken die kernwaardes van de organisatie ondersteunen 

In het kort:

 • het begrip tussen mensen zal groter worden, 
 • doelen sneller worden gehaald, 
 • keuzes beter worden begrepen, 
 • je klanten begrijpen je beter,
 • je kan samen naar een gezamenlijk doel werken. 

En dat laatste is een heerlijk gevoel, het gevoel van het winnen van een wedstrijd nadat je hard getraind hebt. Om de woorden van Hannibal van the A-team erbij te halen “I love it when a plan comes together”. Er zijn niet veel dingen die een fijner gevoel geven dan samen naar een goal toewerken, en dit terwijl je elkaar goed begrijpt en iedereen vanuit zijn eigen specialisme waarde toevoegt om deze goal te halen. Wat we nu gaan doen zijn de eerste stappen om een omgeving te scheppen waarin dit gevoel een realiteit kan worden.

Nu er een beeld is van wat we willen bereiken en wat het kan veroorzaken gaan we aan de slag.