Hoofdstuk Voortgang
0% Voltooid
 1. Deze gehele cursus doorlopen zonder notities te maken of de vragen te beantwoorden (hier ben je nu)
 2. Volgende week deze cursus doorlopen met een pen en papier en de eerste vragen beantwoorden
 3. Groepssessie 1 beleggen waarin je Missie en Visie toelicht aan de hand van de kennis opgedaan in deze cursus, gewenste output van deze meeting is lijst van:
  1. Begrippen
  2. Kernwaardes
  3. Kreten
 4. Zet deze kreten, termen en kernwaardes om in een eerste schets van de missie en visie
 5. De laatste keer de cursus doorlopen en nu alleen de praktijk doorlopen
 6. Groepssessie 2 beleggen, bespreek de output van de eerste sessie met de groep en deel je kennis uit de theorie hoofdstukken van de cursus. Gewenste output van deze sessie is het valideren van:
  1. Kernwaardes
  2. Doelen
  3. Initiële opzet van missie en visie
 7. Feedback verwerken
 8. Voorlopige versies opstellen
 9. Laat je partner, vriend(in), kennis of iemand die dichtbij je staat het lezen
 10. Feedback verwerken
 11. Publiceren je mission statement en visie
 12. Trots zijn op jezelf en je team, jullie hebben samen een cruciaal stuk welke grote invloed heeft op de onderneming opgesteld en uitgedragen!
 13. De groep bij elkaar roepen en je waardering uitspreken over de betrokkenheid en je trots op ze bent (niet vergeten!)
 14. een email met de link naar je missie en visie sturen naar: info@borgesi.us zodat wij deze in onze voorbeelden lijst kunnen opnemen

Belangrijke opmerkingen voor de groepssessie:

 • Maximaal 1,5 uur per sessie, sluit het dan ook af
 • Zorg dat de discussie op gang komt
 • Laat iedereen aan het woord
 • Geef de mogelijkheid om ideeën via email in te sturen