Hoofdstuk 2, Onderwerp 3
In uitvoering

Hoe gaan we het aanpakken?

Emil Borgesius 3 november 2020
Hoofdstuk Voortgang
0% Voltooid

Het is de bedoeling dat je missie ongeveer 3 jaar lang gelijk blijft, en je visie zelfs 5 tot 10 jaar, het is niet handig om dit elke 2 maanden te herzien, niet alleen is de lol er wel nadat je dit proces voor de tweede keer gaat doorlopen, maar je raakt je medewerkers en wellicht klanten ook kwijt omdat je alle kanten opgaat. Uiteraard zijn er wel reden om het eerder te herzien, denk aan radicale veranderingen in de markt, het ontwikkelen van een compleet nieuw product. Maar we beperken ons in deze cursus tot Visie: 5-10jaar, Missie 3 jaar.

Technisch gezien kan je een missie en visie die uit een paar regels tekst bestaat in 10 minuten uitschrijven, helaas kost het proces om tot een effectieve visie en missie te komen iets meer tijd. We gaan dit dus ook rustig aan doen. Je gaat dit de komende 3 jaren als het goed is 1x doen, laten we het daarom direct goed doen en er een beetje tijd voor nemen. 

Ervaring leert dat deze paar regels tekst ongeveer 2 weken tot 2 maanden in beslag kan nemen, afhankelijk wie je allemaal mee wil nemen in het tot stand komen van je missie en visie. Om het belang nogmaals te onderstrepen, de Kamer Van Koophandel adviseert dat je er een extern bureau voor in de hand neemt. (link

Gebruik je omgeving

Het is van belang om de missie en visie te polsen aan mensen om je heen, denk hierbij aan je partner, beste vriend(in) en zeker ook je werknemers. Een missie en visie die de realiteit goed beschrijft zal de werknemer aanzetten tot het actief meedoen aan het realiseren van de missie en visie.